Naše usluge

Naši proizvodi su tako projektovani da u potpunosti odgovaraju zahtevima pakovanja sekundarnih sirovina...

Isporuka hidrauličnih i pneumatskih komponenti

Preduzeće Dimenzija d.o.o. u mogćnosti je ponudi hidraulične I pneumatske komponenete…

Proizvodnja i remont hidrauličnih cilindara

Do sada stečena znanja, iskustva i kadrovski potencijal, kao i veliki broj ...

Proizvodnja i remont hidrauličnih presa

Do sada stečena znanja, iskustva i kadrovski potencijal, kao i veliki  broj ...

Ugradnja i remont liftova i platformi

Do sada stečena znanja, iskustva i kadrovski potencijal, kao i veliki broj ...

Usluga stručnog nadzora

Do sada stečena znanja, iskustva i kadrovski potencijal omogućavaju nam pružanje sledećih ...

Izrada projekata liftova i platformi i mašina

Do sada stečena znanja, iskustva i kadrovski potencijal omogućavaju nam projektovanje…