Ugradnja i remont liftova i platformi » Dimenzija

Do sada stečena znanja, iskustva i kadrovski potencijal, kao i veliki
broj realizovanih projekata,  omogućavaju nam pružanje sledećih usluga
u oblasti vertikalnog i kosog transporta:

– Ugradnja novih liftova i platformi

– Rekonstrukcija postojećih liftova i platformi

– Demontaža kompletnih liftova i platformi