Trgovina » Dimenzija

Firma Dimenzijad.o.o osim proizvodnje mašina, projektovanja i ugradnje
liftova poseduje i vele-prodaju:

1. Hidraulike

– hidrauličkih komponenti
– industrijske hidraulike
– mo-bilne hidraulike
– hidrauličnih zaptivki
– hidrauličnih creva i pribora

2. Pneumatike

3. Opreme

– pogon za liftove
– pogon za vrata liftova
– kontroleri liftova
– hvatači i graničnici brzina
– fekventni regulatori
– elektro komponenti

4. Hidrauličkih cilindara i hidrauličnih agregata po narudžbina