MAXICO 10-M » Dimenzija

PRESA MAXICO 10-M

Vertikalne prese Maxico 10-M namenjene su baliranju sekundarnih sirovina: papira, kartona,
folija, PET ambalaže I limenki. Konstrukcija prese omogućava jednostavno korišćenje
i ne zahteva veliki manipulativni prostor.

Tehničke karakteristike prese:

  • Dimenzija prese: 1500 x 800 x 2700 mm
  • Sila presovanja: 10t
  • Težina bale: do 70 kg
  • Dimenzija bale: max 800 x 600 x 700 mm
  • Vezivanje: tri poprečna vezivanja
  • Hod klipa: do 900 mm
  • Snaga motora: 4 kw
  • Težina mašine: 780 kg
  • Komande: električne
  • Nivo buke: ≤72 db