Prese za nemetalni otpad » Dimenzija

Maxico 8

Vertikalne prese Maxico 8 namenjene su baliranju sekundarnih sirovina: papira, kartona, folija, PET ambalaže I limenki. ...

Više...

Maxico 10

Vertikalne prese Maxico 10 namenjene su baliranju sekundarnih sirovina: papira, kartona, folija, PET ambalaže I limenki. ...

Više...

Maxico 10-M

Vertikalne prese Maxico 10-M namenjene su baliranju sekundarnih sirovina: papira, kartona, folija, PET ambalaže I limenki. ...

Više...

Maxico 15

Vertikalne prese Maxico 15 namenjene su baliranju sekundarnih sirovina: papira, kartona, folija, PET ambalaže I limenki. ...

Više...

Maxico 25H

Horizontalna presa Maxico 25 služi za baliranje nemetalnog otpada gde je težine bale od 200kg.

Više...

Maxico 55

Presa je namenjena za baliranje otpadnih guma, otadne plastike od elektronskog otpada,metalnog optada, i sl.

Više...

Ručna presa

Namenjena je za javne ustanove: škole, vrtiće, banke, butike, tržne centre, poslovne centre i sl.

Više...

Presa za punjenje džakova

Vertikalna presa MP namenjena je za ponjenje džakova rasutim materijalom, papirom i sl.

Više...