Proizvodnja i remont hidrauličnih cilindara » Dimenzija

Do sada stečena znanja, iskustva i kadrovski potencijal, kao i veliki
broj realizovanih projekata, omogućili su da ponudimo sledeće usluge:

– Izrada hidrauličnih cilindara različitih namena

– Izrada hidrauličnih cilindara prema uzorku ili dokumentaciji naručioca

– Remont korišćenih hidrauličnih cilindara

– Izrada elemenata cilindara