Kontejneri » Dimenzija

Kontejneri za primarnu selekciju sekundarnih sirovina

Postoji više vrsta kanti i kontejnera: za prikupljanje papirnog otpada, stakla i prikupljanje PET ambalaže.

Više...