Usluga stručnog nadzora » Dimenzija

Do sada stečena znanja, iskustva i kadrovski potencijal omogućavaju
nam pružanje sledećih usluga u oblasti vertikalnog i kosog transporta:

– Odgovornog izvođača radova

– Stručnog nadzora

– Tehničkog prijema

– Kosultacija iz oblasti vertikalnog i kosog transporta