Proizvodnja i remont hidrauličnih presa » Dimenzija

Do sada stečena znanja, iskustva i kadrovski potencijal, kao i veliki
broj realizovanih projekata, omogućili su da ponudimo sledeće usluge:

– Proizvodnja standardnih hidrauličnih presa iz našeg proizvodnog programa

– Proizvodnja ne standardnih hidrauličnih presa prema zahtevu kupca

– Remont korišćenih hidrauličnih presa, kako proizođača Dimenzija
d.o.o., tako i drugih proizvođača

– Izrada delova presa prema dokumentaciji naručioca