Izrada projekata liftova i platformi i mašina(PGD, PZI, PIO) » Dimenzija

Do sada stečena znanja, iskustva i kadrovski potencijal omogućavaju
nam projektovanje:

– Hidrauličnih liftova (putničkih, teretnih, autoliftova….)

– Električnih liftova sa mašinskom prostorijom

– Hidrauličnih i električnih liftova bez mašinske prostorije

– Auto liftova

– Maloteretnih liftova

– Pokretnih stepenišnih platformi za invalidna lica

– Vertikalnih i horizontalnih presa za baliranje svih vrsta
sekundarnih sirovina

– Mašina drugih namena prema zahtevu klijenata