MAXICO 150 » Dimenzija

VERTIKALNA PRESA MAXICO 150

Presa za baliranje aluminijuma Maxico 150  nastala je u saradnji sa firmom “Maksi – co” iz Aleksinaca, koja je dugi niz godina lider u oblasti reciklaže metalnog otpada u Srbiji.

Tehničke karakteristike prese:

  • Dimenzija prese: 860 x 2900 x 1400 mm
  • Sila presovanja: 80t
  • Sila odsecanja: 70t
  • Težina bale: 20-25 kg otpadnog Al
  • Dimenzija bale: 500 x 250 x 250 mm
  • Hod klipa: 1300 mm
  • Snaga motora: 11.5 kw
  • Težina mašine: 4000kg
  • Komande: ručne

 

Naše konstruktivno rešenje prese svodi na minimum potrebno vreme za pripremu i punjenje prese, formiranje i izbacivanje bale. Upravo je na ovakav nаčin omogućeno da se u toku osmočasovnog radnog vrema može spakovati i do jedne tone materijala.
Pored standardne verzije presa Maxico 150 izrađuje se i u verziji Maxico 150 plus  koja ima i noževe za sečenje materijala. Zahvaljujući noževima moguće je baliranje i dužih elemenata bez prethodnog pripremanja.