nemetalni otpad » Dimenzija

Presa za punjenje džakova

September 17, 2020

Vertikalna presa MP namenjena je za ponjenje džakova rasutim materijalom, papirom i sl.

Read More

Ručna presa

August 20, 2020

Namenjena je za javne ustanove: škole, vrtiće, banke, butike, tržne centre, poslovne centre i sl.

Read More

Maxico 55

August 18, 2020

Presa je namenjena za baliranje otpadnih guma, otadne plastike od elektronskog otpada,metalnog optada, i sl.

Read More

Maxico 25H

August 16, 2020

Horizontalna presa Maxico 25 služi za baliranje nemetalnog otpada gde je težine bale od 200kg.

Read More

Maxico 15

August 16, 2020

Vertikalne prese Maxico 15 namenjene su baliranju sekundarnih sirovina: papira, kartona, folija, PET ambalaže I limenki. Konstrukcija prese omogućava jednostavno korišćenje i ne zahteva veliki manipulativni prostor.

Read More

Maxico 10-M

August 16, 2020

Vertikalne prese Maxico 10-M namenjene su baliranju sekundarnih sirovina: papira, kartona, folija, PET ambalaže I limenki. Konstrukcija prese omogućava jednostavno korišćenje i ne zahteva veliki manipulativni prostor.

Read More

Maxico 10

August 15, 2020

Vertikalne prese Maxico 10 namenjene su baliranju sekundarnih sirovina: papira, kartona, folija, PET ambalaže I limenki. Konstrukcija prese omogućava jednostavno korišćenje i ne zahteva veliki manipulativni prostor.

Read More

Maxico 8

August 15, 2020

Vertikalne prese Maxico 8 namenjene su baliranju sekundarnih sirovina: papira, kartona, folija, PET ambalaže I limenki. Konstrukcija prese omogućava jednostavno korišćenje i ne zahteva veliki manipulativni prostor.

Read More