usluge » Dimenzija

Isporuka hidrauličnih i pneumatskih komponenti

September 17, 2020

Preduzeće Dimenzija d.o.o. u mogćnosti je ponudi hidraulične I pneumatske komponenete…

Read More

Proizvodnja i remont hidrauličnih cilindara

September 17, 2020

Do sada stečena znanja, iskustva i kadrovski potencijal, kao i veliki broj realizovanih projekata, omogućili su da ponudimo sledeće usluge:

Read More

Proizvodnja i remont hidrauličnih presa

September 17, 2020

Do sada stečena znanja, iskustva i kadrovski potencijal, kao i veliki  broj realizovanih projekata, omogućili su da ponudimo sledeće usluge:

Read More

Ugradnja i remont liftova i platformi

September 17, 2020

Do sada stečena znanja, iskustva i kadrovski potencijal, kao i veliki broj realizovanih projekata…

Read More

Usluga stručnog nadzora

September 17, 2020

Do sada stečena znanja, iskustva i kadrovski potencijal omogućavaju nam pružanje sledećih usluga u oblasti vertikalnog i kosog transporta

Read More

Izrada projekata liftova i platformi i mašina

September 17, 2020

Do sada stečena znanja, iskustva i kadrovski potencijal omogućavaju nam projektovanje…

Read More