kontejneri » Dimenzija

Kontejneri za primarnu selekciju sekundarnih sirovina

August 16, 2020

Postoji više vrsta kanti i kontejnera: za prikupljanje papirnog otpada, stakla i prikupljanje PET ambalaže.

Read More