all products sr » Dimenzija

Trgovina

August 5, 2020

Firma Dimenzijad.o.o osim proizvodnje mašina, projektovanja i ugradnje liftova poseduje i vele-prodaju

Read More

Usluge

February 10, 2020

Do sada stečena znanja, iskustva i kadrovski potencijal omogućavaju nam projektovanje raznih vrsta mašina i liftova

Read More

Proizvodi

March 9, 2018

Naši proizvodi za baliranje su tako projektovani da u potpunosti odgovaraju zahtevima pakovanja sekundarnih sirovina…

Read More