Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

PROIZVODI

 

OPREMA ZA BALIRANJE NEMETALNOG OTPADA

 

 

OPREMA ZA BALIRANJE METALNOG OTPADA

 

KONTEJNERI ZA PRIMARNU SELEKCIJU SEKUNDARNIH SIROVINA

 


 

Postoji više vrsta kanti i kontejnera: za prikupljanje papirnog otpada, stakla i prikupljanje PET ambalaže.

 

 

Preuzmi tehničke karakteristike (2MB)

 


Slike kontejnera:


Kontejner za papir

Kontejner za PET ambalažu

Kanta

Kontejner za staklo

Kontejner za papir

Kontejner za PET ambalažu

Kontejner za PET

Kontejner za PET ambalažu

Kontejner sa plasticnim poklopcem

Kontejner za PET ambalažu

Kontejner

Kontejner

Kanta

kanta